گم شده

جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن....

گم شده

جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن....

گم شده

حال خوب غیر اجباری
با آغاز یه راه جدید!!!

خدا رو شکر

دیگه میتونم خود خودم باشم
اونم هر روز


اینستام:haji.76

آخرین نظرات
  • ۲۷ ژانویه ۱۶، ۱۵:۴۲ - . . . MaHyAr
    :)
دارم کم کم اسم بعضی ها رو از تو لیست دوستام دیلیت میکنم...

به ترتیب الفبا یکی از اول (آ) یکی از آخر (ی)

متنفر از نگاهم که کنی سوی راهم....

بروی تو گدای مهری

نه زلاله ی محبت

:((((

آره اینجوریاس!!!
و دوس دارم این وسطا (حروف الفبا)
گوش بعضیا رو بکشم بگم من عاشقتم چرا اصرار داری دیلیت شی هان؟؟؟؟تو دوستی آخه؟؟؟ 
و مث بچه های نهایتا ۵ ساله براشون زبون دربیارم ‍شتمو بهشون بکنم
بعدم بگم دیگه بهت آبنبات نمی دم قهر قهر قهر....
که یه رب بعدش دوباره بیاد بگه آشتی منم
از ذوق یه لبخند ملیح و شیطنت آمیز
بگم شرط داره!!!
شرطشم اینکه اینقد منو مجبور نکی کارایی که دوسشون ندارمو
مث حرف زدن کلمه ساختن زیاد تو چشا نگا کردن نگفتن الکی خوبم
رو بکنم
همین
  • رها

نظرات  (۱)

چند وقتیست ظرف نباتمان خالیست..چای تلخ میخورم و حسرت خراسان...
:\\

شاید دیر به دیر سر میزنم اما ارادتم همچنان پا برجاست
{خورشید شب}