گم شده

جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن....

گم شده

جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن....

گم شده

حال خوب غیر اجباری
با آغاز یه راه جدید!!!

خدا رو شکر

دیگه میتونم خود خودم باشم
اونم هر روز


اینستام:haji.76

آخرین نظرات
  • ۲۷ ژانویه ۱۶، ۱۵:۴۲ - . . . MaHyAr
    :)

سیده ام به چہ جایـﮯ... کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!
رفیق گریہ کجایـﮯ؟ کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

میان مایـﮯ و با ما غریبه اﮮ... افسوس
چہ غفلتـﮯ! چہ بلایـﮯ! کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

تمام روز و شبت را همیشہ تنهایـﮯ
«اسیر ثانیہ هایـﮯ» کسی چہ مـﮯ داند؟!

براﮮ مردم شهرﮮ کہ با تو بد کردند
چگونہ گرم دعایـﮯ؟ کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

تو خود براﮮ ظهورت مصمّمـﮯ اما
نمـﮯ شود کہ بیایـﮯ کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

کسـﮯ اگرچہ نداند خدا کہ مـﮯ داند
فقط معطل مایـﮯ، کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

اگر صحابه نباشد فرج کہ زورﮮ نیست...
تو جمعہ جمعہ می آیـﮯ کسـﮯ چہ مـﮯ داند؟!

کاظم بهمنـﮯ

  • رها

نظرات  (۱)

  • وخدایی که دراین نزدیکیست ..!
  • اللهم عجل الولیک الفرج